Viden, status, etos, certificering og monopol – Professionerne og deres uddannelser i historisk lys

2.8.2016

Call for papers

Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2017 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.

Dette temanummer af Uddannelseshistorie skal belyse udviklingen inden for både de klassiske og de nyere professioner. Der ønskes særligt artikler, der belyser uddannelsernes rolle i professionernes historie. Professionerne har haft varierende succes med at fastholde status og monopol, f.eks. i tider med mangel på uddannede lærere. Overgangen til videnssamfund har også udfordret tidligere vidensmonopoler og dermed de professionelles legitimitet og idealer.

Temanummeret sigter mod en bred historisk dækning af uddannelsernes rolle for både nyere grupper af professionelle: Lærere, pædagoger, socialrådgivere, politibetjente, sygeplejersker osv., dvs. vejen fra bl.a. seminarietraditionen til professionsbacheloruddannelserne, og for de ældre klassiske professioner: præster, læger, jurister, lektorer osv.

Forslag til artikler med kort abstract bedes sendt til redaktionen senest 1. januar 2017. Der kan forventes tilbagesvar senest 1. februar 2017. Deadline for indlevering af artikel er 1. juli 2017.

Årbogen udkommer december 2017.

Alle artikler bedømmes i peer review. Uddannelseshistorie er anerkendt i BFI med ét point.

Redaktionen kan kontaktes ved: Jesper Eckhardt Larsen: jesper.e.larsen@uia.no

Det moderne universitet

Indbydelse til præsentation af
Årbog for Uddannelseshistorie 2015

Det moderne universitet – kampe, brud og de lange linjer
Universitet og arbejdsliv

Arrangement i samarbejde med Tidsskrift for Arbejdsliv
torsdag den 25. februar 2016
kl. 16.30
DPU Aarhus Universitet, København