Årbog 1975

Indholdsfortegnelse

Fra tegning til formning
Af Rikard Sneum

Seminarium – anakronisme eller ny æra?
Af H. Høyer-Nielsen

Den københavnske mellemskole 1908-1913. En undersøgelse af elevernes sociale tilhørsforhold
Af Olaf Ries

De forenede Kirkeskoler for 60 år siden. Uddrag af en kirkeskoleelevs erindringer
Af Harry Holst

Indberetninger om realeksamen og dermed beslægtede eksamensformer
Af Thelma Jexlev

ANMELDELSER

Nyt og noter