Tema om læremidler: Medier og materialer. Årbogen Uddannelseshistorie 2018

Call for papers

Der indbydes til artikler til årbogen Uddannelseshistorie 2018, udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.

Læremidler har gennem tiden og i takt med skiftende pædagogiske og didaktiske idealer antaget mange forskellige former. Læremidlerne ændrer ikke blot skolen og uddannelsesinstitutionernes indhold og materialisering, men som følge også de taktile, kropslige og mere affektive oplevelser af skole og uddannelse.

Til dette temanummer af Uddannelseshistorie modtager vi gerne empiriske, teoretiske og metodiske bidrag, der behandler udvalgte og skiftende læremidlers form og indhold, herunder deres tilblivelse, brug og betydning for elever, studerende, lærere og undervisere, for skole og uddannelser.

Artiklerne skal være forfattet på dansk eller et andet skandinavisk sprog og have en længde på 15-18 sider à 2400 anslag.

Forslag til artikler med kort abstract bedes sendt til redaktionen på kabast@cas.au.dk senest 1. januar 2018. Der kan forventes tilbagesvar senest 1. februar 2018. Deadline for indlevering af artikel er 1. juli 2018.

Årbogen udkommer december 2018.

Alle artikler bedømmes i peer review. Uddannelseshistorie er anerkendt i BFI med ét point.

Karoline Baden Staffensen, Maria Rejkjær Holmen & Lisa Rosén Rasmussen, temaredaktørerne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *