Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag 13. oktober 2021 kl. 15-15.30 afholdes der ekstraordinær generalforsamling.

Eneste punkt på dagsordenen er ændring af vedtægternes § 7, så medlemmerne fremover skal betale for årbogens forsendelse.

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Forslag til vedtægtsændring i § 7:

Nuværende ordlydForslag til fremtidig ordlyd
§ 7. Selskabet udgiver årbogen ”Uddannelseshistorie” med et indhold af videnskabelige artikler, der undergives fagfællebedømmelse. Den kan også optage anmeldelser, debat- og oversigtsartikler. Årbogen fremsendes vederlagsfrit til medlemmerne. Dens udgivelse finansieres gennem medlemskontingenter og tilskud fra private og offentlige fonde.§ 7. Selskabet udgiver årbogen ”Uddannelseshistorie” med et indhold af videnskabelige artikler, der undergives fagfællebedømmelse. Den kan også optage anmeldelser, debat- og oversigtsartikler. Medlemmerne betaler for årbogens fremsendelse. Dens udgivelse finansieres gennem medlemskontingenter og tilskud fra private og offentlige fonde.

Den ekstraordinære generalforsamling holdes via det digitale mødeforum Zoom. Link til Zoom fås hos selskabets formand.