Årbogen 2012: I særklasse. Inklusion og eksklusion i grundskolen

9. januar 2013

Kært barn har mange navne. Det gør sig også gældende for de grupper af børn, som på forskellige måder har adskilt sig fra flertallet. Historisk set har ethvert pædagogisk og politisk forsøg på at forandre og forbedre grundskolens form og indhold måtte forholde sig til de grupper af børn, der udgjorde en undtagelse fra normalen.

I årbogen Uddannelseshistorie 2012 behandler seks forfattere forskellige aspekter af disse problemstillinger i Danmark, Norge og Sverige.

De tre første artikler om danske forhold. Ellen Nørgaard skriver om den svagtbegavede elev i skolesammenhæng, mens Christian Ydesen behandler lærerbedømmelser og test i det 20. århundrede, og Bjørn Hamre analyserer problemforståelser og forskelssætninger i 1930’erne.

Det eugeniske tematik er omdrejningspunktet i de to skandinaviske bidrag. Thom Axelsson fra Sverige skriver om den svenske overlærer Manne Ohlanders studie af tatere, mens Eva Simonsen fra Norge behandler specialpædagogikken i den norske skole efter 1945. Endelig giver Søren Langager fra Danmark et tilbageblik på de sidste årtiers strømninger inden for specialundervisningen samt diagnosticeringer af børn.

Årbogen rummer desuden den uundværlige oversigt over årets gang på uddannelsesområdet, den uddannelseshistoriske årsbibliografi og en fyldig anmeldersektion.

Årbogen er på 256 sider og koster 225 kr. for medlemmer, 275 kr. for ikke-medlemmer.

Årbogen kan købes ved kontakt til selskabets kasserer: skl@viauc.dk

Skriv et svar