Årbøger efter årgang
Årbog 2011 PDF Udskriv Email

Tro, pædagogik og skole

Tro, pædagogik og skole

Indholdsfortegnelse

Konfirmation og rytterskoler i Danmark - i lyset af den enevældige stats overlevelseskamp i første halvdel af det 18. århundrede. Af Niels Reeh

Mission og uddannelse som koloniseringsstrategi i den danske koloni Tranquebar. Af Keld Grinder-Hansen

»Altsaa: at staae ene – ved en Andens hjælp!«– Kierkegaards pædagogiske paradoks. Af Joakim Garff

Skolen mellem tro og viden – dogmatik og fortællinger i grundskoleundervisningen 1850-1920. Af Anette Faye Jacobsen

Evangeliets samfundsnyttige pædagogisering - liberalteologiens transformation på det pædagogiske felt med Edvard Lehmanns virke som eksempel. Af Mette Buchardt

Et år uden ændringer i folkeskoleloven – uddannelserne i folketingsåret 2010-2011. Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2010. Af Christian Larsen

Anmeldelser

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2010

Selskabets publikationer

 
Årbog 2010 PDF Udskriv Email

Fællesskab og elite

Fællesskab og eliteIndholdsfortegnelse

Uddannelse til salg! – det private skolemarked i England af Susanne Wiborg

”En skole for alle” og privatisering.En analyse av de skandinaviske landenes privatiseringspolitik af Nina Volckmar

Skolevalgets nye kontekst – om privatskolernes rolle i det danske grundskolemarked i en tid mellem autonomi og accountability af Rikke Brown

Privat og real … Den private realskole i Danmark af Christian Larsen

Den danske stat og de frie skolers frihed – i 1855 og 2005 af Niels Reeh

Hvorfra – hvorhen? Tendenser og lovændringer mv. i dansk uddannelsespolitik 1998-2010 af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2009. Af Christian Larsen

Anmeldelser

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2010 af Keld Grinder-Hansen

Selskabets publikationer

Navneregister

 
Årbog 2009 PDF Udskriv Email

Livslang læring

Livslang læringIndholdsfortegnelse

Redaktionelt

Thyge Winther-Jensen:Livslang læring i lyset af Comenius

Søren Ehlers: Livslang læring som politisk strategi i 1900-tallets Danmark. Samspillet mellem civilsamfund, stat og marked

Hans Støttrup Jensen: Kaalund-Jørgensen-affæren på Ranum statsseminarium - en udløber af retsopgøret efter besættelsen

Else Hansen: Hvordan bruges universitetshistorie?

Christian Larsen og Jesper Eckhardt Larsen: Mellem nyhumanister, nordister, internationalister og emancipatorer – dansk uddannelseshistorie i små hundrede år

Signe Holm-Larsen: Puljestyring og udfoldelsesmuligheder - Uddannelserne i folketingsåret 2008-2009 

Anmeldelser

Keld Grinder-Hansen: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

 
Årbog 2008 PDF Udskriv Email

Ånden fra ’68

Årbog 2008Indholdsfortegnelse

Forord

Ellen Nørgaard: '68 og folkeskolens forandring

Trine Øland: Progressive pædagogikformer 1970-2005 - mere et barn af velfærdsstat end af "1968"

Susanne Wiborg: Socialdemokrati og skolepolitik: et komparativt perspektiv

Christian Larsen: Forsøgsgymnasierne - barn af 1968?

Ernst Goldschmidt: Socialdemokratiet og styrelseslovene af 1970 og 1973

Else Hansen: Styrelsesloven: Den glemte alliance

John V. Jensen: Blandt munkemarxister og kapitallogikere

Kim Helsvig: Positivismestriden og studentopprøret i norsk pedagogikk

Bertel Haarder: Fra galskab til frugtbar dialog

Marianne Jelved: Der var brug for 68. Og det er der måske stadig? 

Thyge Winther-Jensen: Ungdomsoprør, studenteroprør og universitet. Spredte minder fra Institut for teoretisk pædagogik i årene efter 1968

Erik Jørgen Hansen: Studenteroprøret 1968 - er der noget at fejre?

Signe Holm-Larsen: Fusioner og privatiseringstendenser - Uddannelserne i folketingsåret 2007-2008

Anmeldelser

Keld Grinder-Hansen: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

 
Årbog 2007 PDF Udskriv Email

Humanioras fødekæde

Årbog 2007Indholdsfortegnelse

Forord

Jesper Eckhardt Larsen: Humaiores fødekæde - bedaget metafor eller videnspolitisk projekt

Finn Collin: Universiteternes forskning og den humanistiske fødekæde

Julio Jensen: Videsfødekæden - fragmenter eller helhed?

Gritt Bykærholm Nielsen og Nathalia Brichet: Det Frie Universitet - Forestillinger om universitetets frihed og nytte fra 1479 til 2003

Harry Haue: Humaniora i det almene gymnasium

Arne Juul: "Du skal sige tingen, som du ser den, i dit eget klare sprog": Aage Salling (1908-1980) og engelskfaget

Jesper Eckhardt Larsen: Interview med universitetshistoriker Frederik W. Thue om humanioras fødekæde

Signe Holm-Larsen: Centralisering og sammenlægninger - Uddannelserne i årets løb. Folketingsåret 2006-2007

Anmeldelser

Keld Grinder-Hansen: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 2 ud af 10